Inline

::PV CYBER VIP::

MOMO ĐÃ NẠP TỰ ĐỘNG 24/24 SIÊU NHANH

- Gửi momo đến STK: 0961636464 Đặng Ngọc Phước

- CÚ PHÁP: cyber tentk (tentk là têntàikhoản trên web này)

*Trong vòng 5p hệ thống sẽ tự động cộng tiền*

[ THẺ NẠP BÌNH THƯỜNG ]Avatar

HỆ THỐNG BÁN KEY CYBER HUNTER VIP TỰ ĐỘNG !!

THÔNG TIN VỀ PV CYBER HUNTER VIP - ABOUT INFO PV CYBER HUNTER VIP

 
- Bảng giá thuê hiện tại: 20k/24h, 100k/7 ngày, 250k/30 ngày, 2000k /1 Năm
- Nạp thẻ cào không mất phí (nạp 20k được 20k, nạp 100k được 100k)
- Quy định bảo trì: Nếu có bảo trì đột xuất các tài khoản thuê sẽ được đóng băng giờ chơi lại, cho đến khi bạn KÍCH HOẠT KEY VIP trở lại thì sẽ tính giờ tiếp tục

- Cơ chế tính giờ thuê: Khi thuê chưa nhập KEY vào hack thời gian sẽ không tính, sau khi nhập key vào thời gian sẽ bị trừ dần cho đến hết không ngưng lại được. Tiền thuê còn dư sẽ không bị mất cho nên nạp xong để đó thuê từ từ vẫn được !!

- Facebook hỗ trợ : CLICK VÀO ĐÂY

- Facebook nhóm - thông báo các vấn đề về PVVIP : CLICK VÀO ĐÂY

- SUPPORT PAYMENT PAYPAL (CLICK PAYPAL) OR YOU CAN BUY VIETTEL CARD (CLICK BUY VIETTEL CARD ONLINE)

HƯỚNG DẪN MUA KEY VÀ SỬ DỤNG PV CYBER

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP - LOGIN INFOMATION

 
ĐĂNG NHẬP - LOGIN
ĐĂNG KÍ - REGISTER